Muthärvan i Göteborg växer

Jorge | | Bloggat


Den muthärva som tidigare omfattat byggmästare Allbäck och två numera pensionerade tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen har utvidgats till att omfatta fler förvaltningar och tjänstemän enligt vad statsåklagare Nils-Eric Schultz uppger:

– Vi har fått ytterligare anmälningar mot andra personer och kommunala institutioner. Det är komplicerat och måste samordnas för att få struktur i utredningen, säger statsåklagare Nils-Eric Schultz.

Han kommer nästa vecka att träffa länskriminalens utredare i Göteborg för att gå igenom vad man har fått fram hittills och hur man ska gå vidare.

Han räknar också med att inom kort kunna ge besked om vilka personer som formellt kommer delges misstanke om brott, i första hand grovt mutbrott.

Enligt min uppfattning är muthärvan i Göteborg en kosnekvesn av privatiseringar, idiotisk upphandlingssystem och göteborgsandan. Kombinationen är förödande. Det sistnämnda är svårt att göra nåt år, men privatsiering och upphandlingsystem kan förändras. Socialistiska Partiet är ett parti som vill förändra det. Rösta därför på Socialistiska Partiet i kommunvalet i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us