Ta chansen – prenumerera på Internationalen

Jorge | | Internationalen


Grekland sjunker allt djupare ner i ett finansiellt svart hål, istäcket i Arktis blir allt tunnare, bomberna fortsätter att falla över Afghanistan, etc. Dagligdags ser vi en rad uttryck för hur destruktivt det samhällssystem som dominerar över hela vår värld är. Sällan har det varit mer nödtvunget än idag att bygga upp motkrafter mot den rådande kapitalismen, att ge liv åt drömmen om en annan socialistisk värld. Sällan har det varit viktigare än idag att alternativa röster kommer fram och att maktens megafoner utmanas.

Internationalen är en liten socialistisk vänsterröst, men vi vill bli mycket större, få betydligt fler prenumeranter och nå ut till en vidare läsekrets. Därför tar vi ett krafttag – med snyggare layout och förbättrat innehåll – för att än bättre motsvara vår tids krav på radikal och tankeväckande opinionsbildning. Så ta chansen att för mindre än en krona om dagen återigen få känna vår doft av rött och sjunka ner i våra spalter!

Specialpris:

■ Helår 350kr
■ Halvår 210kr
■ Kvartal 115 kr
■ En månad 50 kr

Sätt in rätt summa på Internationalens postgiro 678272-6. Glöm inte att uppge din adress.

http://www.internationalen.se/