Bli medlem

Välkommen till SP
Medlemskap i Socialistisk Politik

Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Kontakta oss på socialistiskpolitik(at)gmail.com för att bli medlem eller läs mer här!