Bokförläggarna Röda Rummet

Rätten till abort – förr och nu

Ny bok från bokförläggarna! Aborträtten handlar om kvinnans självständighet. Den handlar om hennes rätt att själv bestämma över sitt liv och sin kropp. Självständigheten handlar också om sexualkunskap och tillgång till fria och säkra preventivmedel. Boken ger både en historisk tillbakablick om hur kvinnor i Sverige som genomfört abort har behandlats och en internationell utblick. […]


Boksläpp: Uppror – Budapest 56

Sture Källberg var själv ögonvittne till händelserna i Ungern 1956 och hans bok fångar det motsägelsefulla skeendet. Boken skrevs i samband med händelserna. Sture Källberg kommer på mötet att samtala med journalisten Per Leander som skrivit ett förord till nyutgåvan. […]


Ny bok: Uppror – Budapest 1956

Våren 1956 – efter Stalin-regimens iskalla år av terror – kom det stora tövädret i Sovjetunionen. Diktatorn hade dött tre år tidigare och nu höll Sovjetunionens kommunistiska parti en kongress. Där tog Nikita Chrusjtjov, i ett tal inför ett slutet partistyrelsemöte, avstånd från personkulten kring Stalin och hans förbrytelser mot folket. Över 600 000 fångar […]


Ny bok: Ställ om! För en ekologisk socialism

Ny bok från Bokförläggarna Röda Rummet, med bidrag från Birger Schlaug, Rikard Warlenius, Pat Devine, Nathalie Guay, Michel Löwy, Asbjörn Wahl, Lars Henriksson, Richard Smith och Daniel Tanuro. Ställ om! För en ekologisk socialism. Varför kan inte kapitalismen ställa om till ett hållbart samhälle? Eller kan den det? Vad behöver göras för att rädda planeten? […]


Bokförlaget Röda Rummet ger ut ny bok om Ryssland

Varför är ryssarna så besatta av att fira Sovjets seger över Nazityskland? Var Gagarins rymdfärd en seger över stalinismen? Hur uppstod Leninkulten? Vem av bolsjevikerna blev Stalins första offer? Vad handlade upproret i Ungern 1956 egentligen om? Hur satte Jeltsin stopp för den demokratiska utvecklingen efter Sovjets fall? Vad hände med proteströrelsen mot Putin? Vilken […]