Konferens 17 april 2021

Socialistisk Politik håller rikskonferens i två delar, 17 april och 4-5 september 2021.

Lördagen den 17 april ligger fokus på världsorganisationen Fjärde Internationalens resolutioner om världsläget, den nya kvinnorörelsen och klimatkampen. SP:s styrelse har också tagit fram ett diskussionsunderlag med titeln “För en socialistisk blockpolitik underifrån” som underlag för diskussionen om det svenska politiska läget.

Den internationella situationen

Feministisk resolution

För en socialistisk blockpolitik underifrån