Konferens 9 och 10 oktober 2021

Socialistisk Politik håller rikskonferens i två delar, 17 april och 9-10 oktober 2021

Inför rikskonferensens andra del finns en politisk rapport och ett resolutionsförslag.

Politisk rapport:
Klimat, rättvisa och överlevnad – socialistiska perspektiv i dagens värld

Resolutionsförslag:
Socialistisk Politik och vänsterns uppgifter

 

Lördagen den 17 april låg fokus på världsorganisationen Fjärde Internationalens resolutioner om världsläget, den nya kvinnorörelsen och klimatkampen. SP:s styrelse hade också tagit fram ett diskussionsunderlag med titeln “För en socialistisk blockpolitik underifrån” som underlag för diskussionen om det svenska politiska läget.

Den internationella situationen

Feministisk resolution

För en socialistisk blockpolitik underifrån