Kontakt

Socialistisk Politik
Box 7043
402 31 Göteborg
E-post: info (at) socialistiskpolitik.com
Telefon: 0722 48 87 46
Stöd SP! Skänk pengar till kampfonden, pg. 3 96 91 – 1

Internationalen
Socialistisk Politiks veckotidning
Box 5073
121 16 Johanneshov
Redaktion: intis(at)internationalen.se
Prenumerationer: pren(at)internationalen.se
Prenumerera, postgiro 678272-6
Stöd Internationalen! Skänk pengar till stödkontot, pg. 121612-6

Tidskriften Röda Rummet
Socialistisk Politiks teoretiska tidskrift.
Röda Rummet
Box 7043
402 31 Göteborg
E-post: redaktion(at)rodarummet.org
Prenumerera, postgiro 130407-0