Om

Aktuellt 2023: Välkommen till Socialistiska studier
Socialistisk teori för att bygga den socialistiska rörelsen!

studiematerial

Socialistisk Politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism
och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska
krafter som är vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg
ut ur kapitalismens återvändsgränd. Vår lösning heter demokratisk
kontroll underifrån. Över samhällets viktigaste tillgångar, storföretag
och banker, men också över de egna organisationerna, som fackföreningar,
folkrörelse och partier. Först då kan vi vända den nuvarande
katastrofala utvecklingen och börja bygga ett jämlikt samhälle på
ekologisk grund.

Vi bygger en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och
idéer. Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den
världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig
tillgång i kampen för en socialistisk framtid!


Via länkarna här nedan kan du läsa mer om Socialistisk Politiks och Fjärde Internationalens historia. Du finner också vårt program där.

Stadgar och program
Socialistisk Politiks historia
Fjärde Internationalens historia