Fjärde Internationalen igår och idag

150 år av historien

Den socialistiska arbetarrörelsen har under de senaste 150 åren försökt att bygga en arbetarnas international.

När den tredje Internationalen förråddes av den stalinistiska byråkratin på 30-talet fanns det en liten grupp människor som vägrade att ge upp. Stalins svar var att låta massavrätta verkliga och inbillade fiender och förvandla den socialistiska drömmen till en fruktansvärd karikatyr. 1938 bildade de en ny internationell samordning för revolutionära marxister: Fjärde Internationalen. Det var en mycket liten organisation, ständigt hotad av och utsatt för fascisternas och stalinisternas terror.

Men den överlevde. När en ny generation revolutionärer formades i slutet av 60-talet kom denna lilla international och dess medlemmar att spela en allt mer framträdande roll. Fjärde Internationalens sektioner växte snabbt och många nya kom till. Till den kategorin hör Socialistiska Partiet som 1970 bildades under namnet Revolutionära Marxisters Förbund. Det är vi som idag är Socialistisk Politik.

Det var mindre grupper som inte kunde konkurrera med socialdemokratin och kommunistpartierna om det avgörande inflytandet inom arbetarrörelsen. Men i många länder svarade Fjärde Internationalens partier för viktiga insatser, som den franska sektionens roll i majrevolten 1968 eller den nordamerikanska i uppbygget av antikrigsrörelsen i USA under Vietnamkriget. Liksom flera latinamerikanska sektioners insats i det revolutionära uppsvinget under 60-talet och 70-talets början.

I Tjeckoslovakien försvarade den lilla gruppen av anhängare till Fjärde Internationalen marxismens principer och en demokratisk socialistisk vision gentemot den sovjetiska ockupationen 1968 och det därefter rådande stalinistiska förtrycket.

Under 80-talet stod Fjärde Internationalens medlemmar världen över i främsta ledet i solidariteten med folken i Nicaragua och El Salvador.

Vi förnekar inte att vår rörelse gjort misstag och missbedömningar, att dess partier drabbats av motgångar och nederlag. Men ingen kan frånta oss stoltheten över att vår organisation under svåra omständigheter, ibland under fruktansvärda villkor, försvarat den revolutionära socialismen och överlevt så att den demokratiska socialismens flämtande låga inte släckts ut.

 

Framtiden är idag

En socialistisk omvandling är inte bara möjlig utan nödvändig för att stävja det nyliberala härjningståget.

I kampen för en socialistisk omvandling samarbetar vi med alla som vill gå i samma riktning. Vi tror inte att vi har monopol på god vilja och visioner. I många länder arbetar därför våra sektioner tillsammans med andra krafter. Ofta med mycket gott resultat.

Våra spanska kamrater var den drivande organisationen bakom skapandet av Podemos i Spanien. I grannlandet Portugal byggde vi tillsammans med andra upp vänsterblocket, Bloco. I Grekland finns våra kamrater både i det nybildade Folklig Enhet som bildats av vänstern i Syriza, och i det revolutionära Antarzya.

En annan del av Fjärde Internationalen, Socialistiska Arbetarpartiet, startade tillsammans med två andra socialistiska partier Enhetslistan, ett parti för dansk socialistisk vänster. Idag är de landets fjärde största parti.

I Filippinerna har det stora Revolutionära Arbetarpartiet – Mindanao (RWP-M) anslutit sig till Fjärde Internationalen. Det var Fjärde Internationalens historiska lärdomar och dess öppenhet och pluralism som gjorde att RWP-M sökte sej till vår organisation.

I Pakistan har Fjärde Internationalen kontakt med Labour Party Pakistan (LPP), ett parti med många tusen medlemmar. Partiet utgör en radikal motvikt till de islamistiska strömningar som finns i landet.

Fjärde Internationalen finns i över 50 länder. Större eller mindre så består dess organisationer av hårt och seriöst arbetande medlemmar som i sitt vardagliga politiska arbete deltar i fackligt uppbygge, i klimatrörelsen och i kamp mot kvinnoförtryck, för demokratiska rättigheter, mot rasism och mot utsugning av tredje världen.