Stadgar och program

Stadgar för Socialistisk Politik antogs vid kongressen 2019

Stadgar

Grundsatser

 


Tidigare dokument

Socialistisk Politik bildades 2019 ur Socialistiska Partiet.
Här är några dokument från Socialistiska Partiets möten som ger god bakgrund.

 

Dokument antagna vid kongressen 2019

Politisk rapport och resolution (2 sid)

 

Inför riksdagsvalet 2018

Valmanifest (pamflett 4 sid)

 

Dokument antagna vid kongressen 2017

Politisk rapport och resolution (15 sid)

Om fackföreningar och andra sociala rörelser (6 sid)

Frigörelse från allt förtryck (1 sid)

Dokument antaget vid kongressen 2006

Handlingsprogram