Stadgar och program

Stadgar för Socialistisk Politik antogs vid kongressen 2019

Stadgar

 


Tidigare dokument

Socialistisk Politik bildades 2019 ur Socialistiska Partiet.
Här är några dokument från Socialistiska Partiets möten som ger god bakgrund.

 

Dokument antagna vid kongressen 2019

Politisk rapport och resolution (2 sid)

 

Inför riksdagsvalet 2018

Valmanifest (pamflett 4 sid)

 

Dokument antagna vid kongressen 2017

Politisk rapport och resolution (15 sid)

Om fackföreningar och andra sociala rörelser (6 sid)

Frigörelse från allt förtryck (1 sid)

 

Socialistiska Partiets program bestod av två delar: Handlingsprogram och grundsatser.
Flera av dessa grundtankar och synsättet bakom dem är fortfarande giltigt och relevant.

Handlingsprogram (antaget på kongressen 2006) (56 sid)
Grundsatser (3 sid)