Fackföreningsaktivister i Pakistan dömda till 490 års fängelse – Vädjan om solidaritet

En anti-terrordomstol i Pakistans tredje största stad Faisalabad, som är centrum för landets textilindustri, har dömt sex medlemmar i Textilarbetarnas fackförening till sammanlagt 490 års fängelse för att ha lett en textilarbetarstrejk i juli 2010 som samlade 100 000 strejkande. Domen är en serie av attacker mot det Pakistanska arbetarpartiets LPP:s aktivister, som just nu har 24 av sina ledande medlemmar fängslade.

På strejkdagen den 20 juli 2010 började inhyrda gangsters, betalda av ägaren Thekri Wala, skjuta på arbetarna när de lämnade fabriken för att kräva högre löner. Några arbetare återvände till fabriken och såg till att avbryta skottlossningen varpå de inhyrda gangstrarna blev misshandlade. Nu är strejkledarna dömda av den pakistanska klassdomstolens anti-terrorlagar.

Domarna är en krigsförklaring mot den pakistanska arbetarrörelsen i Faisalabad och det är nu viktigt att facket LQM och arbetarpartiet LPP mottar internationell stöd. Vi kan bidra på följande sätt:

– Informera våra fackföreningar i syfte att inleda internationell facklig solidaritet.

– Skicka solidariska stöduttalanden till LPP och uppmuntra internationella påtryckningar för att de fängslade släpps.

– Sänd ekonomiskt stöd till kamraterna i Pakistan så att de kan fortsätta juridiskt försvara sina aktivister, mobilisera stöd (den demonstration som förbereds den 26 november kommer att kosta 5000 euro), samt hjälpa familjerna till de fängslade som nu står utan inkomst.

Utan vårt stöd riskerar textilarbetarna i Faisalabad att drabbas av ett hårt bakslag som kommer få konsekvenser i hela landet!

Ekonomiskt stöd skickas till ESSF (Europa utan gränser) som vidarebefordrar till ansvariga i Pakistan:

Bank
Crédit lyonnais
Agence de la Croix-de-Chavaux (00525)
10 boulevard Chanzy
93100 Montreuil
France
ESSF, compte n° 445757C

International bank details
IBAN : FR85 3000 2005 2500 0044 5757 C12
BIC / SWIFT : CRLYFRPP
Account name : ESSF
ESSF, compte n° 445757C