Fjärde Internationalens ledning höll möte

En delegation från Socialistiska Partiet deltog i början av månaden i ett möte med den internationella organisationen Fjärde Internationalens ledning, den internationella kommittén, där ett hundratal ombud samlades från hela världen för att under ett antal dagar diskutera världsläget och uppbygget av socialistiska antikapitalistiska partier. Vid det internationella mötet sammanstrålade revolutionärer från Asien till Latinamerika och delgav varandra erfarenheter från så skilda arenor som kampen i Grekland, jordlösas rörelse i Bangladesh, revolutionerna i arabvärlden och Occupy Wall Street i USA.

Syriska socialister rapporterade från upproret mot diktaturen.

Kampen i Grekland mot slakten av den sociala välfärden för finansmarknadernas skull diskuterades.

Nya kamrater från Bangladesh Kommunistiska Parti M-L, som omprövat 1970-talets maoism hälsades välkomna, liksom deras rörelse av jordlösa bönder i förbundet Krishok.