Holm var namnet

Holm var namnet!

Holm är ett efternamn som förekommer i de skandinaviska länderna och i regel har sitt ursprung som soldatnamn, men också kan ha geografisk koppling. Det är vanligast i Danmark där 15 760 personer heter så enligt den senaste statistiken. I Sverige finns det 14 215 personer som heter Holm i efternamn, och minst vanligt är det i Norge, där 6 526 personer bär namnet.

6 526 kronor är också resultatet av veckans insamling. Tusen tack till alla bidragsgivare och prenumeranter, speciellt om ni heter Holm i efternamn.

Supporta Intis!
PG 67 82 72 – 6
SWISH: 123 539 30 53
Årets resultat hittills är 18134:-