Rättsskandalen Olof Palme

Rättsskandalen Olof Palme

Offentligt möte med journalisten och författaren Gunnar Wall på Solidaritetshuset i Stockholm, onsdagen den 6 december, kl 18.30.

Boken är en svidande kritik av beslutet att lägga ner Palmeutredningen genom att peka ut en avliden person utan egentlig bevisning. Gunnar Wall visar också att Palmegruppen under utredningens sista år försökt utreda en annan men politiskt känslig lösning: att kretsar inom militär och polis låg bakom mordet och att motivet var att Palme sågs som en säkerhetsrisk.

Arr. Socialistisk Politik Stockholm