Förnybar energi måste gå före marknaden

När läkare och lekmän i Europa under tidigt 1700-tal började tillämpa det asiatiska bruket att ympa människor med smittkoppsvirus möttes de av ett hårt motstånd från religiösa dogmatiker. Att blanda sig i den Allsmäktiges prövningar var hädiskt, även om det gällde att stoppa tidens största dråpare. Lyckligtvis fortsatte bruket, vaccinationsmotståndet fördrevs till dagens sekttillvaro och 1980 kunde smittkoppsviruset förklaras utrotat. De tankemönster som sätter trohet mot dogmer före människoliv lever dock vidare i högönsklig välmåga, även om dagens testolkare snarare utexamineras från nationalekonomiska fakulteter än teologiska.

Läs hela krönikan (publicerad i Göteborgs Posten 110714): http://www.gp.se/kulturnoje/1.675160-lars-henriksson-fornybar-energi-maste-ga-fore-marknaden

Lämna ett svar