Syriza föll på mållinjen

”Om Chrysi Avgi (Gyllene Gryning) kommer in i parlamentet igen kommer vi att genomföra räder mot sjukhus och dagis för att kasta ut immigranter och deras barn på gatan, så att greker kan ta deras plats”, Gyllene Grynings vice partiordförande, Ilios Panagiotarios, på ett valmöte (DN 15/6). Detta är således inte Berlin 1933 och den nazistiska propagandaministern Joseph Goebbels i full schvung i talarstolen utan Aten 2012.

I söndagens val gick sedan nästan 7 procent – 425 000 greker – och röstade på detta parti som ser Adolf Hitler som ”en av världshistoriens stora personligheter”. Roten till Gyllene Grynings makabra framgångar är självklart de drakoniska åtstramningspaket som trojkan EU-ECB-IMF tvingat på Grekland i armkrok med den inhemska eliten: löner har sänkts, sociala förmåner drastiskt försämrats och arbetslösheten rusat i höjden. Idag beräknas 28 procent av grekerna leva i fattigdom.

Valet kom i det läget att stå mellan rädsla och hopp där det vänsterradikala Syriza – med sitt avvisande av åtstramningspaket och sitt sociala reformprogram – kom att kanalisera drömmar om att ett annat Grekland är möjligt.

Mot sig hade man emellertid inte bara den inhemska eliten utan även det internationella kapitalets mäktigaste maktkluster, EU-ECB-IMF. Detta kluster intervenerade oblygt i valrörelsen med budskapet att om grekerna ”röstade rätt” – på Ny Demokrati – skulle landet få sänkta låneräntor, längre amorteringstider och medel till offentliga investeringar. Men gud nåde om man lade sin röst på Syriza för då skulle Grekland härtagas av rena apokalypsen i form av kaos och isolering. Inte så få greker kom nog utifrån denna skräckpropaganda att i slutändan välja bort Syriza.

Trots det gjorde Syriza en storartad insats och ökade, när man landade på 26,9 procent, med över 10 procentenheter i förhållande till valet i maj, bara några procentenheter från att bli största parti.
Det hela kunde också ha slutat på ett annat sätt om inte framför allt Kommunistpartiet (KKE) framhärdat i sin sekterism och vägrat samarbeta med Syriza. Det lilla men aktiviststarka Antarsya, med minimala chanser att komma in i parlamentet, gick också fram med en egen kandidatur. Dessa båda aktörer straffades hårt av väljarna och gick starkt tillbaka.

Som läget är nu lutar det mot att det kommer att bildas en koalitionsregering med Ny Demokrati och Pasok som bärande element. Syriza har dock deklarerat att det som även framgent gäller är opposition och kamp mot åtstramningspolitiken, så Grekland går säkerligen en mycket turbulent tid till mötes. Vänstern i övriga Europa bör ta till sig att det går att vinna massgenomslag med en radikal omfördelningspolitik – ja, en politik som till och med sätter banksocialiseringar på dagordningen.

Intressant?
Läs mer: Socialistiska Partiet,  Svensson, Röda Malmö, Kildén & Åsman,
I media: DN123456 7891011SVD123456,  GP12345SRAB123 HDSkD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,