Med lånta fjädrar

Den åttonde maj 1968 samlades åtta kvinnor kring ett köksbord i Hässelby och bildade Grupp-8. De närmaste två åren ägnades främst åt intensiva interna studier, men från och med juni 1970 öppnades även gruppen för andra kvinnor och ett feministiskt nätverk konstituerades. Snabbt bildades basgrupper över hela Stockholm och därefter spreds sig rörelsen över Sverige. Grupp-8 kom att bli centrum för 1970-talets framgångsrika kvinnokamp – avskaffande av sambeskattning, fri abort, accelererad utbyggnad av daghem, föräldraförsäkring, etc. – och epitetet ”revolution på svenska” myntades. Organisationen var ett barn av den rådande tidens vänstervåg och kampen mot patriarkatet och kapitalismen gick hand i hand.

Den fjärde mars i år var det ett nytt Grupp-8 som lanserade sitt bildande, Välfärdens Grupp-8, när åtta kvinnliga vårdföretagare gick ut med en debattartikel på svt.se. Huvudmålet för kritiken var LO och dess förslag om vinstbegränsning inom vård, skola och omsorg. Kvinnorna såg sig ”inspirerade av 60-talets kvinnorörelse” och skrev bland annat: ”Vi företagare bryter ny mark, gör saker bättre och omsätter våra idéer i praktiken. Vi vet att vi gör skillnad för många människor. LOV-reformen har gett människor frihet att bestämma över sin vård, skola och omsorg”.
Det är inte förvånande eller upprörande att kvinnliga företagare sätter sig över alla hinder för att göra vinst inom välfärden. Det som däremot upprör är att det sker med lånta fjädrar, att man använder sig av Grupp-8:s namn för att propagera för ståndpunkter som ligger milsvitt bort från vad Grupp-8 stod för.

Det verkliga Grupp-8 kunde självklart inte låta det här gå opåtalt förbi. Den femte mars responderade ett antal ”gamla åttor” på svt.se, under rubriken ”Skamligt parasitera på Grupp 8:s namn för profitens skull”: ”De företag som idag tar över den svenska välfärden har ingenting med 70-talets kvinnokamp att göra. Vårdvinsterna borde gå till höjda sjuksköterskelöner och ökad bemanning istället för ner i entreprenörernas klänningsfickor”.

Att Grupp-8 namn på det här sättet kidnappas till helt andra ändamål bör inte endast ses som en lustighet i den samhälleliga marginalen utan är snarare en avspegling av den rådande tidsandan där maktens kolportörer vill smula ner djupa intressemotsättningar och värdekonflikter till yta och reklam i ett aldrig sinande marknadsbudskap – att allt primärt ska handla om hur vi kommunicerar budskapet. Att en samling kvinnliga vårdföretagare profiterar på Grupp-8:s namn är i det sammanhanget ett liknande fenomen som att moderaterna dristar att kalla sig ”det nya arbetarpartiet”. Men under allt detta bjäfs lever kvinnokampen och klasskampen vidare lika tydligt som någonsin.