Tre möten i maj: Klasskampens historia i Sverige – från början till idag

STOCKHOLM. Är du intresserad av klasskampens historia i Sverige? Vill du veta mer om hur kampen fördes underifrån, på arbetsplatserna och i fackföreningarna vid sidan om genomförandet av de stora välfärdsreformerna? Hur organiserades de stora strejkerna, och hur utvecklades klasskampen i förhållande till samhället i stort? Vad ligger bakom den s.k. svenska modellen, och vilken roll spelar den idag?

lagena arbetareFrågorna är många, och svaren rika på lärdomar som behöver aktualiseras idag. Under tre möten, tre tisdagar i maj, tar vi hjälp av några av landets i ämnet mest kunniga samtidshistoriker och lär oss mer om vår historia. Mötena kommer att vara upplagda så att föreläsarna får en halvtimme, och därefter av gemensam diskussion. Vi kommer att fördjupa oss i de erfarenheter av klasskamp som ofta utelämnas i såväl skolans historieundervisning som på fackliga ”tillrättalagda” introduktionskurser. Och prata om vad allt detta betyder för oss idag!

Tre tisdagar i rad: 12/5, 19/5 och 26/5, kl.18-20.
ABF, Kungsholmsrummet 4 tr, Sveavägen 41 (t-bana: Rådmansgatan/Hötorget)

Läs mer och anmäl dig på Facebook: Tre möten i maj: Klasskampens historia i Sverige – från början till idag!