SP: Nej till Nordeas utpressning – Förstatliga bankerna!

1 majBanken Nordea hotar öppet med att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Bankens vd Casper von Koskull förklarar att sannolikheten för en flytt är ”mycket, mycket stor”.

Anledningen är regeringens plan att höja den s.k. ”resolutionsavgiften” som bankerna betalar.

Det handlar om inbetalningar till en fond som ska kunna användas vid nästa bankkris. Hitintills har det varit skattebetalarna som fått stå för notan när spekulationskapitalismen lett till att bankernas existens faktiskt stått på spel.

Regeringen har ju dragit tillbaka förslaget på en bankskatt och istället lanserat tanken på en höjning av ”resolutionsavgiften”. Bankerna gjorde en vinst på 80 miljarder förra året men för Nordea är det alltså omöjligt att tänka sej att bidra till den fond som inrättats för att rädda dem själva när deras riskbeteende och spekulationsiver driver fram nästa kris. Uppenbart tycker von Koskull att det är vi andra som ska betala nästa gång också.

Bankernas arrogans mot kunder och samhälle är välkänd. Vi har ingen anledning att låta detta fortgå. Dessa ekonomiska maktcentra ska inte få vara profitmaskiner för aktieägarna, de måste tjäna folkets och samhällets behov. Ett förstatligande av bankerna är ett självklart krav som har all möjlighet att få ett brett stöd.

Sanningen är att Nordea faktiskt varit statligt ägd. 1951 bildades den statliga Kreditbanken. Genom en sammanslagning med Postbanken 1974 bildades PK-banken. I den nyliberal privatiserings och bolagiseringsvågen börsnoterades banken 1984.
1990 tog man över Nordbanken och bytte själv namn från PK-banken till just Nordbanken.
Under finanskrisen i början av 90-talet löstes privata ägare ut. Banken fick 63 miljarder kronor i stöd. Men när krisen var hävd fortsatte privatiseringspolitiken. Man fusionerade med finska Merita Bank och tog så småningom namnet Nordea. Svenska staten äger fortfarande cirka 20%.

Hela historien representerar väl den nyliberala politik som såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar bedrivit sedan 80-talet.

Nordealedningens arrogans och maktfullkomlighet bör leda till att allt fler inser det absolut rimliga i vårt krav att bankerna förs över i samhällets ägo.

 

170529

Socialistiska Partiet
Verkställande Utskottet