Kannibalernas maskerad – Kan vi tygla rovdriften på människor och planeten?

Kannibalernas maskerad – Kan vi tygla rovdriften på människor och planeten?

Öppet möte:

Humanekologen Alf Hornborg förklarar de bärande tankarna i sin bok ”Kannibalernas maskerad – Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen” i ett samtal med Patrik Vulkan och Åsa Hjalmers.

Med ett antropologiskt perspektiv på hela resurs- och omställningsproblematiken visar Hornborg hur pengar och teknik i själva verket fungerar som raffinerade metoder för att tillägna sig andra människors tid och naturresurser.

Kan vi föreställa oss en ekonomi som tar hänsyn till människor och miljö bortom vår horisont? Kan vi genomskåda vår tids magi?

Panelsamtal, frågor, diskussion

Arr. Tidskriften Röda rummet och Clarté

Läs Patrik och Åsas artikel om Kannibalernas maskerad i Röda rummet här:

Teknikens magi och pengarnas dolda spel

18 april kl.19.00 i Viktoriasalen på Viktoriahuset

Arr. Tidskriften Röda rummet och Clarté