1 maj: Slå tillbaka högern!

SLÅ TILLBAKA HÖGERN – FRED, FRIHET, JÄMLIKHET
Mot hat, krig och fattigdom – för solidaritet och klimaträttvisa

Nu gäller högsta beredskap till handling för alla som står till vänster, i folkrörelser och vardagen. Högerns så kallade ”paradigmskifte” pågår för fullt, både öppet och under radarn. På punkt efter punkt genomförs utredningar, beslut och lagändringar i riktning mot ett alltmer repressivt och splittrat samhälle: Terrorlagstiftning för att straffa internationell solidaritet och utlämna kurder till Turkiet. Stopp för asyl och flyktinghjälp, polisstatsmetoder i förorter, angiverisystem i vård och skola, tvångsförflyttning av arbetslösa, militarisering och uppblåst nationalism…

Listan kan göras lång när välfärdssystem rivs ned för kapitalistiska vinstintressen, när skola, vård och omsorg svälts ut för skattesänkningar åt höginkomsttagare, klimatåtgärder hejdas och stöd åt maktlösa och utsatta misstänkliggörs.

Men utvecklingen är inte ödesbunden. Miljontals människor avvisar hatpolitik, växande ojämlikhet och fattigdom – för att inte tala om militär kapprustning och ökande krigshot.
Fredsaktivister protesterar mot att solidariteten med Ukraina mot ryska invasionen förvandlas till NATO-anslutning. Lärare och vårdpersonal vägrar bli angivare mot papperslösa. Lokförare går ut i strejk mot ensamarbete för trafikanternas trygghet – mot profitjakt och politikers medskyldighet. Klimataktivister ställer sina kroppar i vägen för fortsatt miljö- och klimatskövling. Försvarare av människovärde och medmänsklighet bildar överallt segt motstånd mot de krafter som driver oss in i ett samhällsmörker utan återvändo.

På första maj, den internationella arbetarrörelsens och socialismens dag, samlar vi detta motstånd till ett ljus av hopp för fred, frihet och jämlikhet.
Fred mot imperialism, militarisering, invasioner och övergrepp. Frihet, både för hela nationer som Ukraina och Kurdistan, och för den enskilda människans rätt till lika värde och personliga möjligheter. Jämlikhet, vad gäller rättigheter och levnadsvillkor för arbetarklassen, män, kvinnor och ickebinära, urfolk och undertryckta.

· Gemensam och jämlik välfärd för alla
· Nej till militarisering och polisstatsmetoder
· Bekämpa rasism och sexism – alla människors lika värde
· Konfiskera fossilkapitalet – klimatansvar och rättvisa
· Solidaritet med Ukraina och Kurdistan – varken Putin, Erdogan eller NATO
· Ryssland ut ur Ukraina

Arbetare i alla länder, förena er – mot krig och kapitalism för demokrati och socialism!

Styrelsen för Socialistisk Politik 230423