Nytt nr av Röda rummet

Röda Rummets nya dubbelnummer skickades idag till tryckeriet! Kommer som vanligt som bilaga till nästa nummer av Internationalen

Rojavakommittéerna har med sina modiga, spektakulära aktioner fått Erdogan att rasa av ilska och Kristersson och Billström att gnissla tänder. Vi har i detta nummer förmånen att få publicera en artikel där Rojavakommittéerna själva berättar om sitt praktiska solidaritetsarbete – Rojavakommittéerna: från klädinsamling till världspolitik.

I boken ”Krisernas tid” resonerar författaren Ståle Holgersen bland annat om hur ekonomiska- och ekologiska kriser samspelar. Boken famnar över en omfattande terräng och är rik på uppslag. I det här numret låter vi fyra skribenter – Carl Cassegård, Carl Wilén, Vanja Carlsson och Håkan Thörn – ur skilda vinklar kommentera texten. I nästa nummer kommer Ståle Holgersen att respondera på skribenternas inpass – Symposium om Krisernas tid.

Det är 2024 femtio år sedan Harry Martinsson tilldelades Nobelpriset i litteratur. Lagom till jubiléet har Johan Svedjedal skrivit den första allomfattande biografin över författaren. Jakob Sandberg har läst den – På väg med Harry Martinson.

Med Svante Pääbos kartläggning av neandertalarnas och denisova-människornas arvsmassa som avstamp ställer sig Lars-Erik Berg frågan varför just Homo sapiens av de tidiga människoarterna blev den enda överlevaren? – Svante Pääbos gåta.

I vår serie om samtida marxistiska tänkare har turen kommit till China Miéville. Hedvig Lärka och Hugo Lundberg bidrar med en introduktion till denna relativt unga engelsmans mångfasetterade idévärld – Till havs! China Miéville och marxistisk folkrättskritik.

I boken ”Hegemony How-To: A Roadmap for Radicals” analyserar Jonathan Matthew Smucker Occupy Wall Street (OWS), den rörelse som under hösten 2011 väckte stor uppmärksamhet och där han själv bidrog aktivt. Johan Örestig resonerar kring Smuckers tankegångar och social organisering överhuvudtaget – Occupy Wall Street – en reaktion mot och ett barn av nyliberalism?

I boken ”Röd tro – Socialistisk kultur och livsåskådning under 200 år” undersöker Stefan Arvidsson socialismens framväxt och svindlande historia med religionsvetenskapliga metoder. Martin Kehlmeier bedömer resultatet – I början fanns ordet.

Vi önskar er alla en härlig sommar!