Resolution om solidaritet med Ukraina

Antagen av SP:s årskonferens 28 oktober 2023

1.SP uttalar att kriget i Ukraina handlar både om rätten till nationellt självbestämmande och om demokrati mot diktatur. Ett ryskt tillbakadragande är nödvändigt för att uppnå demokrati och möjligheter till organisations och yttrandefrihet i Ukraina, Ryssland och flera andra länder. Det internationella stödet för Ukrainas försvarskamp innebär också bygge av en gemensam vänster i ”Öst- och Västeuropa”.

2. SP uttalar att världens länder måste försöka bryta de ryska krigsinsatserna genom en effektiv exponering av det finansiella systemet och dess penningtvätt genom skalbolag och skatteparadis. Dessa åtgärder skulle omedelbart exponera makthavarna i Ryssland, men även olika ljuskygga transaktioner i andra länder.

3. SP uttalar sin avsikt att stödja insatser för den ukrainska fackföreningsrörelsen exempelvis genom Olof Palme Centers fond och genom stöd till den breda vänsterfronten i Ukraina Sotsialnyi Ruch. Eller direkta kontakter fackförening till fackförening.

4. SP uppmanar till deltagande i solidaritetsorganisationer för Ukraina.

5. SP kräver möjlighet till arbete, studier och rimlig ersättningsnivå för flyktingar från Ukraina. Direkt samarbete och kontakt i solidaritet med flyktingar skapas där så är möjligt.

6. Inför hösten och vintern finns det risk att Ryssland återigen syftar till att terrorisera civilbefolkningen genom att bomba sönder försörjningen av elektricitet, värme och vatten i de ukrainska städerna. Inför detta hot mot civilbefolkningen måste SP verka för stöd till insamlingar av sådan nödutrustning som exempelvis rörliga generatorer.

7. SP uppmanar till ekonomiskt och annat stöd till de ryska fria medier som verkar utanför landets gränser.

8. SP kräver avskrivning av Ukrainas skulder och nej till utpressning för nyliberal nedmontering av gemensamt ägande och förvaltning.

9. SP stödjer de krafter, om det är möjligt, som arbetar för att störta det totalitära odemokra- tiska systemet i Ryssland och nedmontering av den totalitära makten i Ryssland som nu utövas av ryska oligarker, hemliga polisen (FSB, fd KGB), annan polis, militären och säkerhetsstyrkorna.

10. Tidningen Internationalen verkar för solidaritet med Ukraina.