“Verkligt NATO-motstånd är motstånd mot svensk upprustning”

På Vänsterpartiets kongress 8 – 12 maj i Jönköping var det inte bara partiprogrammet som avhandlades. Det hade även lämnats in 145 allmänpolitiska frågor om alltifrån fyrverkeriförbud till den samiska flaggan. De flesta fick inte det stöd på 10 procent av delegaterna som krävdes för att tas upp till omröstning och i de flesta av dessa fall vann partistyrelsens avslagsyrkande. Några av motionerna röstades ändå igenom mot partistyrelsens yrkande. En av dessa innehöll krav på att den svenska försvarsbudgeten inte underordnas Natos planeringsmål om två procent av bruttonationalprodukten. En av dem som talade för motionen var Lars Henriksson och vi återger hans inlägg här.

”På festen igår applåderade vi varmt när ordföranden för kommunfullmäktige i Jönköping berättade om hur de socialdemokratiska ungdomarna 1917 bröt med moderpartiet för att bilda Socialdemokratiska Vänsterpartiet. Orsaken var att de vägrade att sluta upp på den nationella enigheten och upprustningarna, det som kallades borgfredspolitik.

Att gå emot borgfredspolitiken betyder idag framför allt att – i och utanför Sveriges riksdag – gå emot NATO:s 2-procentsmål. För att inte tala om Sveriges 2,6%-mål för upprustning.

Och jag vill understryka att Sveriges upprustning idag är en upprustning av NATO. Verkligt NATO-motstånd är därför motstånd mot svensk upprustning.

Det kommer bli jobbigt. Ledarsidor kommer att utsätta oss för spott och spe, nättrollen kommer att kalla oss för fosterlandsförrädare. Magdalena Andersson blir sur.

Vi har inte opinionen med oss i de här frågorna idag. Men som Nathalie från Sörmland sa i morse: Vi ska inte vika oss för varje opinion. Vi ska bygga och stärka opinioner som går åt det håll vi vill.

Inga beslut av oss här idag kommer att stoppa den militarisering som pågår. Men tillsammans med fredsaktivister i andra länder kan vi bygga en fredsopinion som sätter press på upprustarna. Vi ska vara en broms på rustningsspiralen, inte pådrivare. Freden har aldrig vunnits genom upprustningar. Vi ska inte sluta upp i borgfredspolitiken. Stöd motionerna A122 och A123!”