Högern skuld till kravallerna

…avgrundens folk reser sig

 

Ända sen järnladyn Thatchers dagar har den engelska högern jobbat intensivt för att öka klasskillnaderna i landet. Högerpolitik, växande klyftor och orättvisor, nedskärningar, privatiseringar, hög arbetslöshet – där har vi orsakerna till den hopplöshet och frustration som de unga i förorterna känner.

Den engelska socialdemokratin är inte ett dugg bättre. Anpassning högerut är vad som gällt och ingen har väl personifierat detta mer än Tony Blair. Man har hjälpt till att trycka ner den engelska arbetarklassen så att högerpolitiken fått fritt fram. En högerpolitik vars konsekvenser nu också visar sig i återkommande finanskriser.

Det som nu händer i Storbritannien och som verkar sprida sig allt mera, upploppen, kravallerna, protesterna är uttryck för ett i högsta grad berättigat missnöje. Likväl går det, från en vänsterståndpunkt, inte att nöja sig med detta. Protesterna måste gå längre och bli uttryck för en bestående medveten politisk mobilisering.

Enbart kravaller riskerar att isolera protesterna från övriga arbetarbefolkningen. Men nu är läge att förena alla de som drabbas av de omfattande nedskärningarna och följderna av högerpolitiken. Det faller på den engelska vänsterns lott att engagera sig för att protesterna får en tydligare politisk profil.

http://rodamalmo.blogspot.com/2011/08/hogern-skuld-till-kravallerna.html

 

Må de härskande klasserna darra när avgrundens folk reser sig! Som Jack London skrev i sin berömda bok om London: ”För en stor del av de politiska partierna, vilka nu så dåligt styra landet, ser jag däremot intet annat än avskrädeshögen”.

Lämna ett svar