Europeiskt upprop mot finansens diktatur

En kris utan motsvarighet förvärrar fattigdomen och den sociala ojämlikheten och leder Europa mot en hotande katastrof.

Vi, europeiska medborgare, menar att krisen inte är oundviklig vilket många människor vill få oss att tro. Det finns lösningar och folken i Europa måste kräva att de sätts in nu. Oansvariga regeringar låter medborgarna betala för galenskapen hos dem som verkligen är ansvariga för skuldkrisen, det vill säga de finansiella marknaderna. Vi manar alla européer att säga nej till finansspekulationens diktatur och de fruktansvärda konsekvenser den har på våra liv.
Den rådande politiken leder in i en återvändsgränd.

Skuldkrisen används av alla regeringar som ursäkt för påtvingade nedskärningar av de offentliga utgifterna vilket bryter ner vitala sociala inrättningar – skolor, sjukhus, rättsväsende, forskningsprogram och den nationella hälsovården. I efterdyningarna av krisen 2008 lovade europeiska beslutsfattare att begränsa de förödande konsekvenserna av den finansiella spekulationen: löftena har brutits. Den vilda spekulationen fortsätter okontrollerat och undergräver alla möjligheter till ekonomisk återhämtning och minskad arbetslöshet.

Vi förkastar kategoriskt användningen av finansen som ett vapen för att krossa medborgarna till förmån för de rikaste.Finansiella institutioner bör stå i samhällets och ekonomins tjänst och inte tvärtom. Därför hävdar vi att det är dags att förändra vår politik och vår ekonomiska modell.
Vi uppmanar alla europeiska medborgare att använda alla demokratiska och fredliga medel för att övertyga regeringar och europeiska institutioner att vidta följande fem åtgärder:
• Upphäv alla åtstramningsprogram
• Olagligförklara bankernas finansiella spekulation
• Inför på europeisk basis en kännbar skatt på finansiella transaktioner
• Utför oberoende granskningar av statsskulderna i syfte att minska dem gradvis eller avskriva dem.
• Anta en skattereform med målet att omfördela rikedomarna rättvist.

Vi delar upprördheten hos alla dem som protesterar och manar till att stödja, utveckla och förena proteströrelserna på europeisk nivå. Därför uppmanar vi EU-medborgare till massiva och fredliga ockupationer av stadscentra varje söndag tills deras vilja har hörts och respekterats.

Demonstrationerna måste syfta till att bli verkliga forum som gör medborgarnas återerövring av sin suveränitet möjlig. Låt oss tillsammans fatta beslut om hur våra liv ska formas och låt oss stå enade mot finansens diktatur!

Tusen demonstrationer för ett Europa som tillhör folket! Tusen medborgarforum mot finansens diktatur!

Fler än 16 000 personer från olika länder har redan skrivit på. Bakom uppropet står läsare av bloggen Mediaparts. För att signera, gå in på:

http://blogs.mediapart.fr/en/blog/les-invites-de-mediapart/200811/european-appeal-resist-financial-dictatorship

Lämna ett svar