SP 50 år!

I höst firade Socialistiska Partiet 50 år som organisation. Lördag den 19 oktober i Stockholm markerade vi denna milstolpe i vår organisations historia och lanserade vår nya organisation, Socialistisk Politik. Läs mer om firandet HÄR.

 

 

För ett socialistiskt massparti

Över hela världen har många människor trampat oändligt antal stigar, argumenterat i hetsiga diskussioner, organiserat sig med arbetskamrater, samlats i bostadsområden, läst böcker, skrivit texter, suttit på oändligt antal möten. Människor har tvingats gömma sig, försvara sig. Människor har fängslats, torterats och dödats. Människor har strejkat, fått sparken. Människor har ockuperat gator och träd. Människor har skyddat vattendrag och barn. Människor har målat tavlor och tagit hand om varandra. Allt detta har fört oss dit vi är idag.

Som en arm om våra ryggar och som eld i våra hjärtan, finns med oss alltid dessa människor som gått före oss, som gått samtidigt på andra platser och gått tillsammans med oss en viss tid. Vi ser mot framtiden och vår blick leds av vår övertygelse, våra sinnen är envist fyllda av hopp om framtiden och hopp för alla de människor som kommer att leva och kämpa i den framtid som börjar nu. För nu och här börjar framtiden. Våra fötter står i nuet, våra händer knådar, bygger, skapar just här och nu. Socialistisk Politik är vår gemensamma kropp här och nu, från och med idag. Här och nu tar vi med oss erfarenheterna, alla de trampade stigarna, blickar vi mot framtiden med hopp trots allt och fortsätter kampen i förnyade former med organisationen Socialistisk Poltik.

Världsrörelsen vi är en del av har funnits i 80 år och Socialistiska Partiet har funnits i 50 år.

Nu lägger vi ner partiet stod det i en rubrik i vår veckotidning Internationalen inför firandet. En kanske lite väl vågad, ironiskt, skämtsam rubrik. Flera sådana frågor och funderingar har naturligtvis väckts hos människor i och kring vår organisation den senaste tiden, och har också varit en befogad farhåga hos många. Kamrater, här pågår ingen nedläggning!

Vi omformar, förnyar och bygger för nuet och framtiden. Vi fortsätter att ha samma politiska grund, vi fortsätter med vår dagliga kamp, med vårt bidrag till bygget av sociala rörelser, med utgivning av veckotidningen Internationalen och tidskriften Röda Rummet, vi fortsätter med bokförlagets utgivning av böcker, vi fortsätter med vårt internationalistiska fundament som genomsyrar vår förståelse av allt genom Fjärde Internationalen. Vi vill verka för att bygga en stark vänsterposition med alla krafter som är beredda att kämpa för att stoppa dagens förödande utveckling och bana väg ut ur den kapitalistiska återvändsgränden. Vi vill bidra med våra erfarenheter och förmåga överallt där vi har möjlighet. Vi vill bygga ett socialistiskt massparti.

Att kunna organisera sig tillsammans är viktigare än någonsin med den samhällssituation och världsläge vi har. Genom att gå vidare med Socialistisk Politik vill vi förstärka och öka möjligheterna till gemensam organisering, där organisationsformer och organisationsbeteckningar inte ska vara något hinder. Formerna organisatoriskt avgörs av vad som är mest användbart i den tid vi lever i just nu. Det politiska innehållet och den kollektiva kraften måste vara i centrum.

För många av oss kommer denna ombildning att innebära att vi blir medlemmar och aktiva i Vänsterpartiet också. För några kan det vara någon annan organisation man kombinerar sitt medlemskap i SP med. Redan nu har personer som är medlemmar i Vänsterpartiet eller kanske under lång tid varit sympatisörer till SP blivit medlemmar SP. Vi i Socialistisk Politik vill bli påverkade och vi vill påverka. Vi vill samlas till möten med medlemmar i SP för att fortsätta utveckla och fördjupa vår programmatiska tradition och ständigt låta den brytas mot de dagsaktuella frågorna. Vi vill samlas till möten med människor från olika rörelser och traditioner för att sprida våra politiska idéer och för att bli klokare med andra och starkare tillsammans. Vi medverka i bygget av Vänsterpartiet på så sätt att Vänsterpartiet når ut som ett starkt aktivist-och rörelseparti som människor kan uppfatta som ett verkligt alternativ och en stark motkraft i denna värld. Vi påbörjar nu en vandring som innebär att trampa upp en ny stig utan att vi har någon karta. Vi har  satt igång en dynamik som vi inte vet vilka olika vägar den kommer att ta eller vilka processer som sätts igång. Men vi vet att det är en satsning på framtiden, för vår organisation, för vår veckotidning, för vår tradition och för världsrörelsen Fjärde Internationalen, men också för den ekosocialistiska, antikapitalistiska kampen tillsammans med alla förtryckta på hela jorden. Vi vet också att vi vill göra det tillsammans med alla er som står här och många fler.