Gemensam välfärd

Den erövrade välfärden

Längre version

Är Sverige ett välfärdssamhälle? Javisst, den mest ytliga av globala utblickar visar oss att vi lever inte bara i ett land med jämförelsevis hög välståndsnivå utan också med ovanligt välutbyggda välfärdstjänster och trygghetssystem. Det räcker med att jämföra med sjukvården, föräldraledigheten och pensionssystemen i världens rikaste land, USA.
Men Sverige är inte unikt. Efter andra världskriget byggdes välfärdssystemen ut i flertalet västländer. Kapitalistiska samhällen behöver skolor, sjukvård, ofta även barnomsorg för att kunna fungera. Det brukar också sägas att välfärdssystemen i Sverige kunde byggas ut extra kraftigt därför att landet undgick andra världskrigets förstörelse och för att dess industri kunde dra nytta av uppgången efter kriget.
Ändå kan vi säga att om välfärden byggts ut mer och gått längre i Sverige än i många andra västländer beror det på att det funnits en stark arbetarrörelse som drivit igenom välfärdsreformerna. Och den har tvingats göra det i skarp motsättning till högerns representanter.
Välfärden som vi känner den är alltså en historisk erövring. Det är något att vara stolt över. Men det innebär också att det är en erövring som kan slitas ur våra händer. På samma sätt som det finns rörelser som byggde upp välfärden, måste det finnas rörelser som försvarar den och fortsätter att kräva att den byggs ut.
Välfärdens nedrustning och oförmåga att tillfredsställa behoven har obarmhärtigt avslöjats under coronaepidemin. Tydligare kunde det inte visa sig att den svenska välfärden är ett bygge i sönderfall.

 

Försvara och bygg ut välfärden

Efter fyrtio års nedrivning handlar det inte längre om att bara försvara välfärden. Vi måste kräva att väsentliga delar av den byggs upp igen.
Bland de viktigaste kraven finns följande:
Ökade resurser till välfärdssektorn. En kraftig satsning på underhåll, utbyggnad och på personalens arbetsvillkor och löner. Förbjud bemanningsföretag och upphäv individuell lönesättning.
Återreglera de privatiserade eller avreglerade verksamheterna. Samhället måste ha kontroll över den grundläggande samhällsservicen. Avskaffa skolpengen. Förbjud vinst i välfärden.
Upphäv LOV och stoppa ytterligare vårdval. Valfrihet står inte i motsättning till offentlig drift.
Avskaffa ekonomistyrningen i alla dess former – den leder alltid till att behoven kommer i andra hand, efter ekonomin.

Bevara den generella välfärden.
Sluta lek med pensionerna på börsen – upphäv pensionsreformen och inför trygga grundpensioner för dem med lägst inkomster.
Demokratisera välfärdssektorn. Avskaffa byråkrati som övervakar både personal och brukare.

 

Enhet underifrån

Kraften för att försvara välfärden och bygga ut den kan bara komma underifrån, från breda rörelser av dem som behöver välfärd.
Rörelser för att försvara och bygga ut välfärden kan vinna stöd därför att det är de som är de verkliga samhällsförsvararna. De är försvararna av samhällsväven, det som håller människor samman och gör samhället mer jämlikt. Det är de som står för solidariteten i ett sönderfallande system.