Världskongress 2018

I februari håller Fjärde Internationalen, den världsrörelse som Socialistiska Partiet tillhör, kongress. Inför denna kommer Socialistiska Partiet att ordna en öppen konferens i Stockholm där vi kommer att diskutera samma frågor som våra kamrater runt om i världen. Till vår hjälp har vi ett antal texter som funnits på engelska en längre tid men som vi nu börjat översätta till svenska tack vare hjälpsamma kamrater. Dessa kommer att kunna läsas här på sidan så fort de är klara.

 

Fjärde internationalens roll och uppgifter
Denna text försöker dra en del slutsatser om Fjärde Internationalens erfarenheter, beskriva vilka behov av organisering vi står inför i världen idag och framförallt vad blir då Fjärde Internationalens roll och uppgifter i detta.
FI:s roll och uppgifter

 

Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ
Hur ser de sociala kamperna, deras förutsättningar och potential ut idag? Den här texten orienterar i de stora förändringar som sätter ramarna för hur politisk och social kamp kan föras och resonerar även kring vilka uppgifter socialister behöver ställa sig.
Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ

 

Kapitalistisk globalisering, imperialismer, geopolitiskt kaos och deras följder
Resolutionsförslaget om världsläget, som läggs fram av Fjärde Internationalens internationella
kommitté är omfattande, med djupgående analyser, nya begrepp och några strategiska inriktningar.
Kapitalistisk globalisering…

 

Den kapitalistiska förstörelsen av miljön och det ekosocialistiska alternativet
Den klimat- och miljöresolution som läggs fram till Fjärde Internationalens ekologikommission inför världskongressen är lång. Vi har valt att bara översätta det kapitel som innehåller ett utkast till ekosocialistiskt handlingsprogram med grundläggande principer och konkreta åtgärder. Texten finns i sin helhet på engelska.
Den kapitalistiska förstörelsen… 

 

Länkar till samtliga kongressens texter på engelska finns här!