Länkar till världskongressens huvudtexter

Här är länkar till kongressens oöversatta texter:

 

Rousset Reflecions on the ”party question”

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4979

Rousset om NPA

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4386

Davanellos om Syriza

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5223

Manos om Syriza

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5251

Leon om Syriza

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5252

 

Världskongressresolutioner, alternativ- och tilläggsförslag:

Capitalist globalization, imperialisms, geopolitical chaos and their implications 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4935

Ett tilläggsförslag till ovanstående: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5250

Social upheavals, fightbacks and alternatives 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4934

Towards a text on Role and Tasks of the Fourth International

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4933

Oppositionstext till ovanstående: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5078

Svar på oppositionstexten: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5249

En annan alternativtext till frågan om våra uppgifter: http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5077

The capitalist destruction of the environment and the ecosocialist alternative 

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5079

Kvinnoseminariet i somras arbetade med de olika huvudtexterna och tillsatte en arbetsgrupp som föreslår följande fyra tilläggs-och ändringsförslag till texterna. De täcker fyra områden: hur kvinnor påverkas av ökad högerextremism och fundamentalistiska krafter; kvinnor och migration, läget i kvinnorörelsen på världsskala, feminisering av våra partier.

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5294

Alternativ text om ekosocialism (av Alan Davis)

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5293

Erfarenheter från arbetet med Enhetslistan i Danmark

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5295

Debatt med oppositionen av fyra NPA-medlemmar som också sitter i byrån.
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5296