Privata bibliotek: Nej tack till ny lag

Den borgerliga regeringen har under våren utarbetat en promemoria till ny bibliotekslag. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar lagen med att bibliotekens uppgifter behöver förtydligas och att samtliga boklån, oavsett medieform, även i fortsättningen skall vara avgiftsfria. En av de viktigaste ändringsförslagen är att alla människors tillgång till folkbibliotek ersatts med allas rätt till biblioteksservice, vilket […] Läs mer …

Regeringens tvångströja

Caremaskandalen rullar på: Media berättar om en psykiskt sjuk åldring som binds fast i sängen av personal utan utbildning. Ett skyddsombud i Vetlanda sparkas för sin kritik av arbetsförhållandena. Samtidigt, till synes oberörda av den dåliga tajmningen, fortsätter regeringsalliansen att privatisera äldreomsorgen. När LOV, Lagen om valfrihet, infördes i äldreomsorgen 2009 var det på frivillig […] Läs mer …

De rika kan skatta sig lyckliga

De två senaste decennierna har skatterna i Sverige sänkts med hundratals miljarder kronor. År 1990 låg det totala skatteuttaget på 55,7 procent av BNP, tjugo år senare hade det sjunkit till 45,8 procent. År 2010 låg BNP på 3308 miljarder kronor, vilket betyder att vi då haft 327 miljarder mer att röra oss med till […] Läs mer …

Dåligt betyg för Reinfeldt efter fem år vid makten

”Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse”. Orden är Fredrik Reinfeldts när han 2006 vid riksdagens högtidliga öppnande läser ur den borgerliga alliansens första regeringsförklaring. Vad blev det då av de högstämda orden om en politik i ”hela folkets intresse? Ja, aldrig i modern tid har klyftorna […] Läs mer …

Hur ska arbetarklassen försvara sig?

De arabiska upproren tog de västeuropeiska kapitalistiska ländernas ledare med överraskning. De spanska folkliga mobiliseringarna är en andra obehaglig överraskning för den europeiska borgarklassen. Liksom de grekiska demonstrationerna vänder spanjorerna sig mot de nedskärningar och privatiseringar som nu beordras från den härskande klassens högkvarter. Man vänder sig också mot de osäkra anställningsförhållandena – med visstidsanställningar och bemanningsföretag – samt naturligtvis mot massarbetslösheten ( i Spanien beräknas den totala arbetslösheten ligga på 20 procent och bland ungdomar hela 45 procent) och de allt mer bisarra och orättvisa inkomstskillnaderna. I grund och botten är det hela det nyliberala projektet i sig som man riktar sina protester mot. När det gäller Grekland har hela den europeiska högern (och även socialdemokraterna) försökt få den allmänna opinionen att svälja bilden av ett grekiskt folk som levt över sina tillgångar och överkonsumerat offentliga tjänster. Sanningen är dock att det inte är på utgiftssidan som det grekiska underskottet skapats utan på inkomstsidan. De välbeställdas förmåga att undandra sig beskattning är i själva verket roten till den grava ekonomiska krisen. De inhemska skattesatserna är löjligt låga och därtill gömmer den grekiska överklassen undan tiotals miljarder utomlands. Samtidigt måste vi konstatera att radikalt motstånd sannerligen inte kännetecknar det rådande […] Läs mer …