Nytt nummer från Röda Rummet – Populismens ansikte

FB-bild> På 1930-talet – mitt under rådande högervåg och fascistanstormning – myntade Leo Trotskij sentensen Arbetarna måste lära sig att älska sanningen. Han hävdade att det under perioder med svåra motgångar är viktigare än någonsin att se verkligheten i vitögat och inte hänge sig åt något önsketänkande. Rolf Bergkvist artikel Latinamerika: En region på väg åt höger får oss att reflektera över dessa ord av Trotskij. Med främst Argentina, Brasilien och Venezuela som tydliga exempel visar Bergkvist hur utvecklingen vänt i en region som bara för några år sedan förknippades med en klar vänsterpolitik.

[Klicka för att läsa tidningen som PDF]

> I artikeln Kuba: Kommer kapitalismen att återupprättas? Analyserar Peter Widén vad de nuvarande marknadsreformerna på Kuba och islossningen gentemot USA kan få för konsekvenser. Widén menar att starka krafter – ”från partitoppen till fabriksgolvet” – kommer att försvara socialismen, men att det rådande enpartisystemet är en fruktansvärd hämsko. Widéns slutsats är att om det kubanska övergångssamhället ska röra sig mot socialismen – och inte mot ett återupprättande av kapitalismen – krävs full organisationsfrihet.

> Sättet som kapitalistiska bolag göra stora vinster på framställningen av läkemedel uppfattas i många sammanhang som moraliskt stötande. Dansken Peter C Gotzsche har med boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjukoch hälsovården trängt ner i djupet av detta ämne. Cecilia Verdinelli har följt honom på färden.

> I dagens globala samhälle ser vi en rad exempel på såväl höger- som vänsterpopulism. Men vad är populismens rötter? Vad är den grundläggande skillnaden mellan höger- och vänsterpopulism? Och hur bör vi socialister förhålla oss till rådande vänsterpopulistiska strömningar? Dessa frågeställningar ger sig Richard Seymour i kast med i artikeln De representerar inte oss – om populismens politiska förutsättningar.

> Men vi inleder med Ursula Huws artikel Ständigt inloggad, ständigt loggad, om hur den tekniska utvecklingen genom internet påverkar den rådande kapitalistiska arbetsordningen. Hon ser den som en ny fas som alltmer präglar vårt nuvarande produktionssätt och kanske reser det frågan om det är dags att överväga helt andra sätt att organisera arbetet och välfärden.

Välkommen!


Röda Rummet är Socialistiska Partiets
kvartalstidskrift (tidskriften hette 1969–1996 fjärde
internationalen).
Utkommer med fyra nummer per år.
Nummer 60 sedan starten 1997
(nummer 170 sedan 1969).

Ingår som bilaga i Veckotidningen Internationalen.