Första maj 2024 för FRED, KLIMAT OCH MÄNNISKOVÄRDE!

Årets första maj äger rum i en alltmer kaotisk kapitalistisk värld av militarisering, klimatkris och högerutveckling. Medan Putins ryska imperialism föröder Ukraina och det israeliska folkmordet i Gaza fortgår oförhindrat pumpar globala militära rustningar miljarder stundligen från välfärdssystem och sociala behov till krigsindustrins vapensmedjor. Istället för att rusta för den livsnödvändiga klimatomställningen rustar världen för nya dödsbringande storkrig.

I en sådan dödscirkel av militarism och nationalism växer rädslor och skördar extremhögern framgångar medan det politiska etablissemanget driver högerut med allt vad det för med sig: rasism och främlingsfientlighet mot flyktingar och oönskade. Vidgade samhällsklyftor och renässans för klassamhällets gamla rangordningar och ideologier – på bekostnad av jämlikhets- och frigörelseideal. Det är tidöfasoner; repressiva lagstiftningar och auktoritära ”lösningar” på alltfler områden där s.k. visitationszoner bara är ett exempel. Demokratiska och mänskliga rättigheter är satta på undantag. Internationell solidaritet omtolkad till imperialistiska stormaktslösningar.

Det svenska samhället är inte förskonat, tvärtom. Tidöregeringen tillhör fronten av den globala högeroffensiven, med social nedrustning, militär upprustning, klimatnonchalans, rasism och försök att bryta ned Folkrörelsesverige. Genom att undergräva fackföreningsrörelse, folkbildning, solidaritets-, kvinno- och fredsorganisationer, ja hela den civila samhällsväv som på olika sätt sökt upprätthålla något av jämlikhets- och solidaritetsideal, strävar högerpartierna med hjälp av den rasistiska rabiata extremhögern att uppnå sitt ”paradigmskifte”. Det innebär att i grunden söka förändra tänkande och mentalitet som på olika sätt kommit att förknippas med arbetarrörelsen, välfärdsstaten, jämlikheten, fredstanken och demokratin.

Gentemot denna högerkantring står flera av de politiska förmodade motkrafterna inte bara svaga, utan bidrar själva till utvecklingen. Den tidigare helt igenom nyliberala Centern har modifierat några av sina mest extrema ekonomiska linjer men tillhör de värsta militaristiska upprustarna. Socialdemokraterna genomförde den kuppartade NATO-vändningen som utan demokratisk debatt och beslut skrotade tvåhundraårs militära alliansfrihet och förde, till högerns jubel, Sverige rakt in i kärnvapenalliansen. Härtill kommer S-ledningens stöd för det s k DCA-avtalet som ska låta USA:s krigsmakt fritt förfoga över svenska militära anläggningar. Partiledningen försöker dessutom övertrumfa Tidöregeringen med repressiva förslag inom kriminalpolitiken.

Vänsterpartiets medlemsbas söker hålla emot och strävar efter att V ska profilera som ett 100% vänsterparti, partiledningen höll fast vid NATO-motståndet men pressas hårt i stormen av anpassning och militärupprustning.

För socialister är det nödvändigt att våga stå emot den nuvarande högerutvecklingen och hålla fast vid principer om fred och internationalism, jämlikhet och mänskliga rättigheter, social trygghet, demokrati och frihet för alla människor. Det finns stora folkliga krafter som i flera månader mobiliserats i solidaritet med Palestina och stundtals med Ukraina, ungdomar med Greta Thunberg i spetsen för klimaträttvisa, lärare och vårdpersonal kring löftet ”Vi anger inte!”, lokalbefolkningar och personal till försvar för sjukvården, elever och lärare mot vinstplundringen av skolan, de fackliga organisationerna i kamp för kollektivavtal mot Tesla, hyresgäster för fler bostäder och hyresstopp. Allt detta måste omvandlas till politisk motkraft.

Det är här, i de folkliga opinionerna och sociala rörelserna, resurserna finns för att vända utvecklingen och bryta högergreppet. Det är här alla goda krafter behöver förenas för att kring nuets omedelbara behov pressa tillbaka borgerlighetens och kapitalets motstånd, undfallenhet och medlöperi för att i förlängningen öppna vägar för solidariska jämlikhetslösningar.

Det är kring den övertygelsen vi samlas första maj för fred, klimat och människovärde – det vi kallar socialism.

För fred och frihet. Stoppa folkmordet i Gaza. Ryssland ut ur Ukraina. Varken Putin eller NATO. Militär nedrustning – social upprustning. Klimaträttvisa, välfärd, demokrati och mänskliga rättigheter. Socialism mot högern!

Socialistisk Politik

25 april 2024