Malmö: Antisionism – antisemitism: vad är vad?

Antisemitism har en lång historia och har ibland maskerats som antisionism. Men motstånd mot sionism har också helt andra källor. Välkommen på föreläsning med historikern Håkan Blomqvist.

Arrangör: Internationella utskottet, Vänsterpartiet Malmö, i samarbete med ABF

Lördag 24 augusti kl. 14:00

 ABF Malmö

Facebookevent