Stöd det libyska folkupproret för demokrati – ingen tilltro till stormakterna

Den libyska folkresningen för demokratiska och mänskliga rättigheter befinner sig i ett kritiskt skede. Å ena sidan har diktatorn Khadaffis styrkor slagit sönder många av den demokratiska revolutionens framgångar. Å andra sidan hotar interventionen från de imperialistiska stormakterna att ta kontroll över den libyska utvecklingen. Interventionen kan också bli ett stöd för motrevolutionära krafter i hela regionen – från den saudiska diktaturen och dess angrepp på den folkliga rörelsen i Bahrain, till konservativa och ”stabiliserande” krafter i Egypten, Tunisien och på andra håll.
Den dramatiska utvecklingen har skapat debatt och skilda uppfattningar i hela vänstern, inklusive i Socialistiska Partiet.

Socialistiska Partiets styrelse menar att vänsterkrafterna inte kan ifrågasätta det libyska folkupprorets rätt att kräva militärt stöd och beskydd av den omvärld som påstår sig värna demokrati och mänskliga rättigheter. Att en demokratisk revolution i yttersta nöd kräver att omvärlden solidariserar sig med dess kamp, även militärt, är ofrånkomligt. Men de militära medlen måste ställas under revolutionens ledning – inte styras av andra krafter.
För oss som lever i de imperialistiska stormakternas del av världen står uppgiften att stödja de folkliga upproren efter bästa förmåga och blockera ekonomiskt och politiskt stöd till förtryckarna. All vapenhandel med diktaturerna måste upphöra, alla hemliga avtal och förbindelser kring ekonomi, migration och säkerhetspolitik måste dras fram i ljuset.
Samtidigt måste vi bekämpa försöken av stormakterna att utnyttja upproren för att ta kommandot över utvecklingen, kontrollera de folkliga krafterna och installera lydregimer.

Gamla imperialistmakter som Frankrike, England och Italien samt USA – vilka tills alldeles nyligen utgjorde Khadaffis bundsförvanter – förtjänar ingen som helst tillit i kampen mot förtryckarna i den värld som nyss präglades av deras kolonier och marionettregimer. Det är de folkliga befrielsekrafterna som har rätten på sin sida och själva måste leda frigörelsen och de militära insatserna.

Vi socialister står på de folkliga revolutionsrörelsernas sida och kommer att göra vad vi kan för att bidra till deras seger och förhindra att de förvandlas till brickor i imperialistiska stormakters spel.

Socialistiska Partiet
Partistyrelsen
20 mars