Privatiseringens och avregleringens effekter

 

Privatiseringens och avregleringens effekter är tydliga på många områden. Ökad segregation som ett resultat av obefintligt byggande (som är en följd av avreglering och borttagande av subventioner) och privatisering av skolan, icke-fungerande järnvägstrafik som ett resultat av privatisering, avreglering och vinststyrning.

Dåligt fungerande postgång, svartjobb och dålig arbetsmiljö har följt som brev på posten, eller rättare sagt som brev på posten innan privatisering och avreglering. Idag vet man aldrig när brev kommer fram. En konsekvens av det är att företag som kontrolleras av organiserad brottslighet gynnas. Som en följd av vinstjakten, upphandlingsssystemen, avregleringen och privatiseringen gynnas därmed den organiserade brottsligheten och dessutom ökar korruptionen.

Sjukvården för vanligt folk, fattiga, arbetare, har blivit sämre, liksom tillgången till vissa typer av läkemedel. Fler människor dör som en följd av vinststyrning, privatisering och avreglering.

Nyliberalismen har konsekvenser. Den innebär att rika blir rikare, att rika får fördelar, att rika får det bättre. Samtidigt att fattiga blir fattigare, att fattiga får det sämre, att fattiga får betala en omfördelning av samhällets resurser till förmån för de rika.

Socialistiska Partiet säger ”Kapitalism? Nej tack!”