Inga fler SAS–avtal!

De avtal som SAS och de fackliga organisationerna på företaget slutit riskerar att få allvarliga konsekvenser för alla arbetande i Skandinavien. Att de fackliga ledningarna och även många enskilda anställda hellre tar försämrade löner och arbetsvillkor än konkurs och arbetslöshet är fullt begripligt, ställda som de blev inför bolagsledningens chocktaktik.

Men eftergifter mot företagen räddar inga jobb, de kan möjligen för stunden påverka vilka jobb som slaktas. År 2004 såg vi hur GM spelade ut fabrikerna i Trollhättan och Rüsselsheim mot varandra enligt ett mönster som länge varit vanligt i USA. Då ”vann” Rüsselsheim bara för att nu se jobben försvinna till fabriker i Storbritannien och Polen som ger ännu bättre villkor för företaget.

Avtalen på SAS innebär att fackföreningsfientliga företag som Ryanair blir riktmärke för löner och arbetsvillkor i hela branschen vilket i sin tur kommer att göra att dessa företag sätter än starkare press på sina anställda och så vidare. En ond spiral mot botten som kommer att smitta av sig på andra företag och branscher, i synnerhet när de backas upp av ryanariregeringar som den svenska. Vinnare är de stora bolagen och förlorare arbetare i alla länder.

Fackföreningarnas första och viktigaste uppgift är att hindra sådan lönekonkurrens, att enskilda och grupper ska hålla samman istället för att bjuda under varandra för att ”rädda jobben”. En avgörande uppgift blir då att organisera dem som ännu är oorganiserade och tvinga de företag som hittills vägrat förhandla att sluta avtal.

Flygbranschen har många speciella problem, ett sådant är att den är för stor. Flyget är det mest klimatskadliga transportmedlet och samtidigt det som ökat mest, bland annat genom det billighetsflyg som blivit möjligt genom ett hänsynslöst utnyttjande av personalen. Detta kan inte fortsätta, flygresandet måste på sikt minska kraftigt om klimatmålen ska kunna uppnås. Men en sådan förändring ska inte ske på de anställdas bekostnad utan som en del av en omställning av hela samhällets transporter och produktion där de anställdas kunskaper tas till vara i samhälls- och klimatnyttig verksamhet.

Socialistiska Partiet,

Verkställande Utskottet

21 november 2012


Lämna ett svar