Marx 2013!

Marx2013

Den kommande helgen (19-20 oktober) är ABF-huset i Stockholm arena för konferensen Marx2013, där en uppsjö namnkunniga forskare, tänkare och aktivister tillsammans tillämpar Marx teorier för att beskriva samtida fenomen. Bland många andra kommer SP-medlemmarna Andreas Malm och Kjell Östberg att delta i programpunkterna ”on the relevance of marx for ecology” respektive ”ideologiteori och ideologikritik”. Idel guld för varje marxist!

Ur presentationstexten:

”Karl Marx samhällsanalys har sedan finanskrisen 2008 kommit att åberopas av allt fler, till och med av borgerliga ekonomer, för att förstå den kris som drabbat världsekonomin. Vad kan Marx analys och systemkritik erbjuda för att förstå dagens samhälle i övrigt? På konferensen marx2013 medverkar ett antal framstående internationella samhällsforskare och såväl svenska som utländska forskare diskuterar betydelsen av Marx teorier för att förstå dagens samhällsutveckling, ekonomi och kultur, med fokus på begrepp som klass, kris, kritik och kapitalism.

Marx2013 sker i gränslandet mellan aktivism och akademi. Radikala politiska ansatser har alltid uppstått ur och växelverkat med radikal filosofi och samhällsvetenskap. Under de senaste trettio åren har radikal samhällsvetenskap ofta bedrivits med andra förtecken (postkolonial, Foucault, queer, genus, cultural studies) än den tidigare tongivande traditionen av forskning grundad på Marx och marxismens teorier. Dessa mer sentida teorier har inte sällan utvecklats genom en kritik av marxismen och lämnat viktiga bidrag. Mot denna bakgrund ställer marx2013 frågan om möjligheten av en mer radikal systemkritik.”

Besök Marx2013:s hemsida här.