Om vad som inte står i Suhonens bok

Daniel-Suhonen_©Sara-AppelgrenKOMMENTAR.  Inte på länge har en politisk författare väckt sådan uppmärksamhet som Daniel Suhonen. Hans vidräkning med dem som snöpte Håkan Juholts ordförandeskap ger en unikt tjuvtitt bakom nutidshistoriens kulisser, särskilt spännande som aktörerna i det politiska maskineriets dolda strukturer ännu är i maktpositioner. Men viktigare och mer allmängiltigt än ränksmideriet i S-toppen är den brist på strukturer Suhonen genom sin skildring av spelet kring ordförandeposten, möjligen omedvetet, lyfter fram.
Läs mer →