Vetenskapen har sagt sitt – nu återstår bara handling

KLIMATET. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicerade i måndags sin senaste klimatrapport. För den som följt forskningsresultaten kring klimatförändringarna är det inga nya resultat, i grunden är det främst formuleringarna som blivit mer säkra i takt med att den pågående globala uppvärmningen blivit allt mer påtaglig. Att klimatuppvärmningen är skapad av människor fastslås nu som ”extremely likely” och likaså att förändringarna kommer att vara oåterkalleliga i slutet av vårt århundrade om utvecklingen tillåts fortsätta som den gör nu. Inget av detta är nytt, utan bara skarpare formuleringar av slutsatserna som drogs i 2007 års IPCC-rapport. Läs mer →