Stoppa kriget i Ukraina! – Fred mellan folken! – Bekämpa krigshetsarna!

Anti-government protests in KievUTTALANDE. Upptrappningen av kriget i östra Ukraina är på väg mot en europeisk katastrof. Med flyktingströmmar räknade i miljonsiffror, med tusentals döda, lemlästade och fördrivna, med sammanbrott för hela samhällen och förvärrad kris och fattigdom i Ukraina och regionen står en enda uppgift främst: omedelbart eld upphör, militär nedtrappning, vapenstillestånd, stopp för provokationer, för fredlig samlevnad, flyktinghjälp och återuppbyggnad.
Såväl rysk som amerikansk militär upprustning av sina bulvaner måste hejdas, NATO-upptrappning liksom prorysk mobilisering leder rakt in i fördjupad katastrof. Extremnationalister och fascister på båda sidor göds av det alltmer barbariska kriget. För demokrater, fredsvänner och humanister finns bara en väg: allt för att stoppa kriget!

Falska vänner till Ukrainas folk, bland liberaler och västmakter, agiterar för militär upptrappning och ukrainsk NATO-anslutning. En sådan väg leder djupare in i blodbadet.
Falska vänner till Rysslands folk och de utsatta människorna i östra Ukraina, framställer kriget som nödvändigt försvar mot Kievs ”fascism” och USA. På så sätt förblindas arbetande, undertryckta och utnyttjade människor att se sina gemensamma intressen.
Den nuvarande utvecklingen, där västimperialism och rysk imperialism eskalerar motsättning­arna, driver inte bara Ukraina längre in i katastrofen. Den riskerar att utlösa militär konfrontation mellan öst och väst både i Europa och globalt.
Här i Sverige som på andra håll, används kriget för en ny tid av militär upprustning. Liberala, konservativa och även socialdemokratiska krigshetsare piskar ansvarslöst upp en atmosfär av ökad rädsla och militär beredskap. Något som i sin tur, bidrar till den militära upp­trappningen i Europa.

Vi socialister går motsatt väg.
Europas fredskrafter måste förenas, Ukrainas krigsmotståndare, i väst och öst, ges allt stöd. Regeringarna, i såväl Moskva som Washington och Europa, måste pressas till militär nedtrappning och stöd åt eld upphör. Militära styrkor måste dras tillbaka, civilbefolkning­en undsättas, flyktingarna få återvända.
Istället för EUs planerade ny­liberala chockterapier för Ukraina krävs massivt internationellt stöd för återuppbyggnad, arbete och välfärd. Människorna måste ges en chans att återskapa sina livsmöjligheter under rimliga förutsättningar. Sorgen och bitterheten bland miljoner efter alla offer, kränkningar och lidande kan bara övervinnas i gemensam kamp för en bättre tillvaro.
Europas arbetarrörelse och vänster kan bidra till en sådan utväg ur dagens återvändsgränd. Låt oss tillsammans bryta förlamningen inför krigets mardröm. Låt oss tillsammans mötas för att pressa regeringarna, stoppa krigshetsarna och undsätta de lidande.
Hundra år efter första världs­kriget vägrar vi låta en ny världsbrand antändas. Hundra år efter att Europas fredsaktivister möttes i den lilla schweiziska byn Zimmerwald för att bekämpa det första världskriget måste vi mötas igen för att få slut på dagens vanvett.

Arbetare i alla länder, förena er, för fred, välfärd och gemenskap över gränserna. Det var appellen för hundra år sedan. Den måste vägleda oss även idag.

Socialistiska partiet
3 februari 2015

Lämna ett svar