Tillsammans för klimatet

tillsammans för klimatet

Den 29 november, dagen före att FN:s klimatförhandlingar börjar i Paris, planeras 1 800 klimatmanifestationer i fler än 170 länder.

Var med du också och skapa världens största mobilisering för att trycka på världens beslutsfattare att engagera sig för en omställning till en hållbar värld!

Läs mer om manifestationerna i Stockholm och Köpenhamn på Facebook. För att åka tillsammans med andra svenskar till Paris: Jordens Vänners hemsida: Demonstrera i Paris och Facebook: Göteborg/Paris-bussen 7/12.


fossil capitalVi kan också meddela Andreas Malms senaste bok om fossilkapitalets uppkomst äntligen kommit från pressarna. Beställ den från bokus:
Fossil Capital – The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming.