Inför Socialistiska Partiets konferens 13-14 januari

I februari håller Fjärde Internationalen, den världsrörelse som Socialistiska Partiet tillhör, kongress. Inför denna ordnar Socialistiska Partiet i helgen en öppen konferens i Stockholm där vi kommer att diskutera samma frågor som våra kamrater runt om i världen. Flera av huvudtexterna är översatta till svenska och finns, tillsammans med de engelska originaltexterna att läsa här nedan. Anmälan i sista minuten kan göras till info@socialistiskapartiet.se (med anmälan kommer info om lokal och tider).

 

Fjärde internationalens roll och uppgifter
Denna text försöker dra en del slutsatser om Fjärde Internationalens erfarenheter, beskriva vilka behov av organisering vi står inför i världen idag och framförallt vad blir då Fjärde Internationalens roll och uppgifter i detta.
FI:s roll och uppgifter

 

Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ
Hur ser de sociala kamperna, deras förutsättningar och potential ut idag? Den här texten orienterar i de stora förändringar som sätter ramarna för hur politisk och social kamp kan föras och resonerar även kring vilka uppgifter socialister behöver ställa sig.
Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ

 

Kapitalistisk globalisering, imperialismer, geopolitiskt kaos och deras följder
Resolutionsförslaget om världsläget, som läggs fram av Fjärde Internationalens internationella
kommitté är omfattande, med djupgående analyser, nya begrepp och några strategiska inriktningar.
Kapitalistisk globalisering…

 

Den kapitalistiska förstörelsen av miljön och det ekosocialistiska alternativet
Den klimat- och miljöresolution som läggs fram till Fjärde Internationalens ekologikommission inför världskongressen är lång. Vi har valt att bara översätta det kapitel som innehåller ett utkast till ekosocialistiskt handlingsprogram med grundläggande principer och konkreta åtgärder. Texten finns i sin helhet på engelska.
Den kapitalistiska förstörelsen… 

 

Länkar till samtliga kongressens texter på engelska finns här!