Välkommen till Socialistisk Politik du med!

Välkommen till Socialistisk Politik du med och var med om att förändra framtiden!

Vi i Socialistisk Politik (f.d. Socialistiska Partiet) vill avskaffa kapitalismens fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi arbetar för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska ramar naturen ger. Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens ödesfrågor: den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen och den extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen.

Under den senaste tiden har vi fått nya medlemmar i Malmö, Stockholm, Mjölby och Göteborg. Men vi behöver förstås fler människor på barrikaderna i kampen för ett socialistisk samhälle.

Kontakta info@socialistiskpolitik.se för mer information.