Sök stipendier från Socialistisk Politiks minnesfond

Det är dags att söka stipendier från Socialistisk Politiks minnesfond för politiska studier. Fonden har instiftats till minne till av Tom Gustafsson (1947-1987), en engagerad och ledande byggare av Socialistiska Partiet.

Syftet med stipendiet är att stödja SP- och FI-medlemmars och sympatisörers deltagande i politiska studier, särskilt internationella studier. Genom åren har stipendierna oftast gått till FI:s Amsterdamskola som har två regelbundna kurser årligen, en ungdomsskola och en ekosocialistisk skola. Antingen har det gällt stöd till kamrater från andra kontinenter för resor till FI:s årliga kurser eller stöd till svenska kamrater för att gå dessa kurser. Men det är också möjligt för enskilda medlemmar och sympatisörer att söka bidrag för enskilda eller organiserade studier.

Förra året kunde vi efter något års pandemiuppehåll dela ut lite fler stipendier och de fördelades på FI:s kvinnokommission för stöd till tolkar vid det internationella kvinnoseminariet, till Amsterdamskolan för deltagare från ”the Global South” på den ekosocialistiska skolan och till SP:s styrelse för deltagaravgifterna till det årets ungdoms- och ekosocialistiska skola – förutsatt att man lyckades rekrytera deltagare. Det blev emellertid inga deltagare från Sverige förra året.

I år delar fonden ut ett stipendium på 7 000 kronor. Om du vill söka stipendium, skriv ett brev, tala om vilka studier du söker för och vad de kommer att kosta, samt vad du har för egna inkomster. Senast 10 juli måste vi ha din ansökan. E-posta ansökan till magnus@socialistiskpolitik.se

Stöd studierna genom att sätta in ett bidrag på Socialistisk Politiks minnesfond, pg 18 77 62-0, märk talongen ”Tom Gustafssons minnesfond”.

Maria Sundvall och Rolf Bergkvist för fondens styrelse