Vill du också bli medlem i Socialistisk Politik?

Vi viker inte ner oss – vi skall resa oss igen!

Vill du också bli medlem i Socialistisk Politik?

Efter valet har vi fått många nya medlemmar som inte bara vill tiga still utan även vill vara med och förändra Sverige i en mer socialistisk och solidarisk riktning under de kommande åren. Vi kommer inte vika ner oss för en reaktionär borgerlig regering, högre tryck mot arbetarklassens organisationer och kapitalets diktatur. Vill vill vara en del av den rörelse som en dag kommer störta det gamla ner i gruset som en strof i den gamla arbetarsången Internationalen så riktigt beskriver. Medlem kan alla bli som samtycker till vårt politiska program (se vår hemsida) och delar våra tankar om en demokratisk socialism fri från förtryck och orättvisor. Varken reformism eller stalinism utan arbetarstyre!

Socialistisk Politik är en politisk förening som tidigare hette Socialistiska Partiet och har en tradition av demokratisk socialism och folkrörelsearbete sedan över 50 år tillbaka. I SP finns det medlemmar som arbetar fackligt, antirasistiskt, klimatpolitiskt, kvinnopolitiskt, till försvar av den offentliga sektorn och så vidare. I Socialistisk Politik är även medlemmar i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller andra socialistiska föreningar välkomna. Även du förstås som inte alls tidigare är medlem i någon politisk organisation. Som medlem i Socialistisk Politik blir du även medlem i Fjärde Internationalen som organiserar socialister i över 50 länder.

Kontakta info@socialistiskpolitik.se för medlemskap och frågor.

Sörj inte, organisera dig, vi ses i kampen!