Uttalande från Fjärde Internationalen: Stoppa kriget – Fullständigt tillbakadragande av de ryska trupperna

Låt ukrainarna bestämma sin egen framtid!
Stoppa kriget – Fullständigt tillbakadragande av de ryska trupperna

Den omotiverade och fruktansvärda ryska invasionen av Ukraina som Putin inledde den 24 februari 2022 och kriget invasionen utlöste har redan orsakat över 100 000 dödsfall på vardera sida. Det skriver Fjärde Internationalens verkställande utskott i detta uttalande som simultant publiceras på flera europeiska språk på årsdagen.

Uttalande:

Både i Ukraina och i Ryssland är det många som har förlorat familjemedlemmar och vänner. Men på den ukrainska sidan är hälften av de dödade civila, och det ukrainska folket har tvingats genomleva krigsförbrytelser, våldtäkter, kidnappningar av barn och fortsatta ryska bombningar i civila zoner.
Vår första plikt som internationalister är att solidarisera oss med och stödja det ukrainska folkets motstånd både direkt mot den blodiga invasionen, och genom den samhälleliga självorganisering som hjälpt befolkningen att överleva. Dessutom ger vi särskilt stöd till dem som lägger grunden för ett mer rättvist framtida samhälle genom att försvara landets feministiska och HBTQ nätverk och kämpa för en antikapitalistisk politik.

Miljontals ukrainare har tvingats fly landet och fått sina familjer och sociala nätverk sönderslitna, och förvandlats till flyktingar. I många länder har flyktingskapet inneburit att sakna permanent uppehållstillstånd, bostad, arbete och inkomst.
Grannländerna har fått bära en tung börda, och dess befolkning har också mobiliserats för att ge materiellt stöd.

I Ryssland och Vitryssland kriminaliseras de som motsätter sig Putins imperialistiska krig. Desertörer från armén och de som vågar protestera öppet förtrycks hårt i Ryssland. Hundratusentals ryssar har också tvingats fly landet, ofta utan flyktingstatus och drabbats av effekterna från åtgärder utformade för att straffa anhängare till den ryska regimen. De förtjänar också vår fulla solidaritet.

Regeringar i väst har använt kriget för att både rättfärdiga den spiralartade inflationen som slår hårt mot arbetande människor, och för att öka militärbudgetarna, utöka NATO och öka militariseringsretoriken. Vi fördömer både ansträngningarna att få arbetarklassen att betala för den kapitalistiska krisen och för att använda det ukrainska folkets lidande för att motivera ökade militärbudgetar.

Den enda hållbara lösningen på detta krig kan komma genom:
– Ett slut på bombningarna av civilbefolkningen och energiförsörjningen.
– Fullständigt tillbakadragande av de ryska trupperna. Alla förhandlingar skall ske offentligt inför det ukrainska folket.
– Det ukrainska folket får rätt att bestämma sin egen framtid utifrån sina egna intressen, men med respekt för alla minoriteters rättigheter.
– Att folket får rätt att bestämma denna framtid oberoende av oligarkernas eller den nuvarande nyliberala kapitalistiska regimens intressen, IMF:s eller EU:s villkor, med full avskrivning av alla skulder.
– Rätten för alla flyktingar och fördrivna personer att återvända säkert och med fulla rättigheter.
– Ett slut på allt förtryck av ryska motståndare till kriget, och att dessa vid behov välkomnas i de länder de själva väljer.
– Nedmonteringen av alla militära block oavsett om de heter Nato, CSTO eller Aukus.
Vi fortsätter också att kämpa för global nedrustning – särskilt när det gäller kärnvapen och kemiska vapen.

Fjärde Internationalens verkställande utskott
20 februari 2023