Offentligt möte: Abortfrågan i Sverige och i världen idag

MALMÖ:

Abortfrågan i Sverige och i världen idag

I samband med internationella kvinnodagen deltar författarna Barbro Davidson och Eva Schmitz till boken Abort förr och nu tillsammans med Roxana Leyton, abortansvarig barnmorska på Skånes Universitetssjukhus Kvinnokliniken Malmö/Lund i ett samtal om abortfrågan i Sverige och i världen idag.

Plats: Poeten i Hörnet,
Södra Förstadsgatan 65 B
Tid: Söndagen den 12 mars kl 14.00

Arr: Bokförläggarna Röda Rummet