Nytt nummer av Röda rummet

Nu är det nya numret äntligen tryckt och utskickat till alla prenumeranter. Stort tack till er som tecknat prenumeration!

Några nedslag i innehållet:

I Hannah Proctors bok ”Burnout: The emotional experience of political defeat” undersöker författaren den politiska kampens känsloliv – med fokus på upplevelser av nederlag och utbrändhet. Nanna Dahler, doktorand i
genusvetenskap vid Lunds universitet möter Proctor: Sorgens militans – Intervju med Hannah Proctor.

Sarah Philiphson Isaacs och Jenny Kronemans fotoessä skildrar studentprotesterna i Göteborg till stöd för Palestina och mot universitetens anknytning till Israels förtryckarapparat. Essän framvisar bland annat hur kopplingen mellan solidaritet och den medvetenhet om den politiska aktivismens emotionella sidor som Proctor talar om tar sig konkreta uttryck i dagens Sverige. Vi tar oss till Gazaplatsen.

I vår essäserie om den samtida marxistiska teorin synar vi sociologen Bob Jessops tänkande. Vanja Carlsson uppehåller sig vid Jessops bidrag till den så kallade regleringsskolan och vad hans tänkande innebär för vår förståelse av den kapitalistiska staten idag – Staten som social relation: Introduktion till Bob Jessops tänkande.

Detta och en hel del annat finns att läsa i det nya numret.

Prenumerera