Beställ socialisternas krismanifest

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress ett Krismanifest som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari samma år. Nu kan du beställa det antagna manifestet med förhoppning om att ge det ytterligare spridning via intis@internationalen.se eller Läs mer …

Europeiskt upprop mot finansens diktatur

En kris utan motsvarighet förvärrar fattigdomen och den sociala ojämlikheten och leder Europa mot en hotande katastrof. Vi, europeiska medborgare, menar att krisen inte är oundviklig vilket många människor vill få oss att tro. Det finns lösningar och folken i Läs mer …